Spætmejse er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Spætmejsen er på størrelse med en musvit, men mere robust bygget med et stort hoved og et spidst næb. Den virker nærmest halsløs. Oversiden er blågrå og den har en kraftig sort øjenstribe. Undersiden er hvid til gyldenbrun. Den korte hale er blågrå med hvide hjørner. Hannen er kraftigere farvet end hunnen, især de gyldenbrune flanker.
Spætmejsen bevæger sig i livlige ryk, ofte i zigzag, når den ses klatre på træer og stammer på jagt efter føde. Den kan klatre med hovedet nedad, hvilket er karakteristisk for arten.
Spætmejsens stemme er højlydt og varieret – man opdager ofte fuglens tilstedeværelse på netop stemmen, der hyppigst er en langsom remse af velklingende fløjt.

Findested på Fanø

Er set ved Sønderho.

Hvornår på Fanø

Er set én gang, 17. oktober 2004.

Naturhistorie

Om sommeren levet spætmejsen primært af insekter, som den finder på jorden eller på stammer og grene. Om efteråret laver den depoter af bog, agern og hasselnødder, som den lever af gennem vinteren. Den kommer dog også gerne til foderbrættet efter frø.
Arten er hulruger og lægger æg omkring 1. maj. Æggene ruges i op til 18 dage, og ca. 25 dage senere forlader ungerne reden.
Spætmejsen lever i ældre løvskov, i gamle parker o.l.
Da arten er tilknyttet gammel løvskov er den mest talrig i den østlige del af Danmark, hvor denne naturtype er mest dominerende. I de vestlige og nordlige dele af Jylland, hvor skovene ofte primært er nåletræsplantager, er arten mere fåtallig og spredt.

Kulturhistorie

Spætmejsen er meget stationær og har kun et meget lille spredningspotentiale. Af samme grund findes den eksempelvis ikke på Samsø, selv om der er egnede levesteder.