Citronvipstjert er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner gul vipstjert, men er kraftigere med generelt længere hale og ben. Har i alle dragter grå overside, to brede, hvide vingebånd og hvidlig undergump.
Om foråret er hannen umiskendelig, med citrongult hoved, sort nakkebånd og grå ryg. Kan dog forveksles med gulhovedet gul vipstjert, der har gul undergump, grøntonet ryg og overgump samt smallere vingebånd og mangler mørkt nakkebånd.
Hunnen har gult forparti, grålig ryg og isse samt bred øjenbrynsstribe, der fortsætter ned bag kinden. Kinden har lys midte.
Ungfugle i 1. vinterdragt om efteråret ligner en grå gul vipstjert, men har lys tøjle og bred, lys øjenbrynsstribe, der går over i lys halskrave. Har to brede, hvide vingebånd, hvid undergump og grå flanker. Giver oftest et gråt og hvidt helhedsindtryk i retning af ung hvid vipstjert, men har kraftigere hovedtegninger og lyst bryst med varierende mørk halslænke. Næbbet helt mørkt.
Hvid vipstjerts ungfugl har sort brystbånd (fra august) og mørkere isse mod udviskede, lyse hovedtegninger, inkl. lys halvmåne. Halen er længere og kalder er anderledes end hvid vipstjert.
Flugtkaldet er et karakteristisk, bestemt og skarpt ”srrip”, højere og mere langtrukket end hos gul vipstjert af racen ”feldegg” og andre østlige racer.
Flyver i dybere buer end gul vipstjert og er rundere med længere, påsat hale.

Findested på Fanø

Er set ved Silkebjerg.

Hvornår på Fanø

Er set én gang, 14. september 2003.

Naturhistorie

Yngler ved søbredder med græstuer og lavt pilekrat. Rede i huller i brinker, ved siden af en tue, under træstamme som læner sig ud fra bredden, blandt krat eller sten.
Levestedet er sumpet tundra, ved flodbredder og små vandhuller, opholder sig gerne i nærheden af vand.