Aftenfalk er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Aftenfalken er mindre end tårnfalken. Hannen er meget karakteristisk med helt skiffersort fjerdragt med teglrød undergump og “bukser”, rød vokshud på næbbet og røde ben. Hunnen har orangegul isse, sort øjen- og skægstribe, hvid kind og strube. Hele oversiden er sølvgrå med sorte tværstriber og kropsundersiden er ustribet orangegul. Juvenil ligner hun, men er brunlig med lyst gulbrune fjerrande på ryg og oversidens forvinge undersiden er blegt gulhvid med mørke længdestriber og på vingerne ses en bred sort bagkant hovedtegningen er som hunnens, men på gulhvid bund og med fint mørkstribet isse, så der dannes et lyst bånd om nakken. Haleoversiden er tværstribet i modsætning til lærkefalkens. Arten muser jævnligt, men ellers er flugten meget som lærkefalkens.

Findested på Fanø

Åbne områder med spredt bevoksning.

Hvornår på Fanø

Kan ses i maj/juni i forbindelse med varmefremstød fra sydøst. Om efteråret ses den i september/oktober.

Naturhistorie

Aftenfalken yngler i kolonier, gerne sammen med råger, hvor den bruger rågernes forladte reder. Kan optræde i flokke og er ret tillidsfuld. Lever mest af insekter som fanges i luften.

Kordinater