Den blå kærhøg er en almindelig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Blå kærhøg er en mellemstor rovfugl. Hannen har en gråhvid underside med mørkere hoved og sorte vingespidser. Den har en noget mørkere overside, ligeledes med mørke håndsvingsfjer. Hunnen har en gulbrun underside med længdestriber på både krop og vinger. Har desuden en lys halskrave. Begge køn har en tydelig kridhvid overgump. Ungfugle ligner hunnen, men har en mere gulbrun underside og et kraftigt stribet bryst. Flyver som en typisk kærhøg, oftest lavt over landskabet med vingerne højt løftet.

Findested på Fanø

Ses i åbne områder og har en forkærlighed for at søge føde i områder med indslag af rørskov.

Hvornår på Fanø

Ses typisk fra slutningen af august til slutningen af april.

Naturhistorie

Arten yngler som 2-3 årig. Reden lægges på jorden. Føden består af især mindre pattedyr og fisk, men den tager også padder, krybdyr, fisk og insekter. De få ynglepar i Danmark findes alle i Sydvestjylland.

Kulturhistorie

I gamle dage kaldtes den blå kærhøg for bl.a. hedefalk, blåfalk, uglefalk og kornfalk.

Kordinater