Dværgfalken er en fåtallig træk- og sjælden vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Dværgfalken er vores mindste falk. Hannen er ikke meget større end en misteldrossel. Den er kompakt og vinger og hale er kortere end tårnfalkens.
Hannen har mørkt gråblå overside med bredt, sort endebånd på halen. Undersiden er lyst rødbrun med mørke længdestriber.
Hun og juvenil er brune på oversiden med lyse tværbånd på halen. Undersiden er hvidlig til gulhvid med mørke længdestriber.
Flugten er ilter og hurtig, med rappe, stive vingeslag efterfulgt af hurtig glideflugt.

Findested på Fanø

Set hovedsageligt i åbent land, især på enge.

Hvornår på Fanø

De tidligste dukker op i slutningen af august. Den sidste forlader os i løbet af maj.

Naturhistorie

Under jagt på småfugle kan dværgfalken finde på at skifte flugttaktik og pludselig begynde at flyve som en stor drossel for at forvirre byttet.
Mærkeligt nok ser man mange sjagger-reder i nærheden af dværgfalkens redested. Måske fordi dværgfalken er mand nok til at jage kragerne væk – og krager plyndrer ofte og gerne sjagger-reder.

Kulturhistorie

Dværgfalken har muligvis ynglet i Danmark en enkelt gang – på Læsø i 1851. Ellers skal man til Dalarne og Gotland i Sverige for at finde ynglende dværgfalke.

Video

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær.