Fiskeørnen er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Fiskeørnen er en større, lang- og smalvinget rovfugl. De adult fugle har ensfarvet mørk overside og gule øjne. Issen er hvid. Hunnen har ret tydeligt mørkt brystbånd, hvorimod hannen ofte ikke har brystbånd, eller det er ret utydeligt. Undersiden er meget hvid: Hoved og krop er hvide, forvinger er hvide, håndrodspletten er sort og herfra ind til kroppen går et mørkt bånd mellem forvingen og de grå armsvingfjer. Hos de juvenile fugle fremstår oversiden lysere og giver et klart skællet indtryk. Halen er fint tværbåndet, hvilket også ses på undervingen. Brystbåndet svagere. Anlægger adult dragt som 2-årig. Flugten kan forveksles med en stor måge, når den kredser på let hængende hånd.

Findested på Fanø

På trækket kan den ses over hele Fanø.

Hvornår på Fanø

Forårstrækket forløber mellem marts og maj efterårstrækket mellem august og oktober.

Naturhistorie

Den kan sidde på højdedrag nær vandet, hvorfra den kan holde øje med fisk. Herhjemme ses den ofte komme søgende, flyvende over vandet, hvor den så pludselig stopper op og muser med dybe, kraftige vingeslag og hængende ben. Dens skarpe syn finder hurtigt et bytte, og snart styrtdykker den i et voldsomt nedslag fra omkring 20-30 meters højde. Kort før den når sit bytte, strækker den benene frem, således at fangerne og de lange sylespidse kløer rammer og griber fisken med en voldsom kraft.

Kulturhistorie

I gamle dage kaldtes fiskeørnen for bl.a. fiskegjøe, fiskegriber, fiskehøg, gleie og flodørn.

Kordinater