Havørnen er en almindelig vintergæst på Fanø.
Søndag den 26. februar 2023 kan den ses ved Sønderho Havn, hvis du har en kikkert med.
DOF Sydvestjylland afholder ØRNENS DAG.

Kendetegn

Havørnen er den største rovfugl, som ses regelmæssigt i Danmark. Den har et vingefang på 200-240 cm. I flugten minder den mest om en flyvende dør. Den voksne fugl er overvejende mørkebrun med lysere gråbrun hoved og har en karakteristisk hvid hale. Ungfuglene er først udfarvet i en alder af ca. seks år og går fra at have en juvenil dragt, som er overvejende sortbrun med varierende mængder af hvidt og rødbrun på ryg og bug og med mørk hale, til gradvist at få den voksnes fjerdragt.

Findested på Fanø

Kan ses over hele Fanø – nogen steder i større koncentrationer. Stederne er mærket af på kortet.
Kig efter dem, når de kommer ind fra Vadehavet og flyver til overnatning i Fanø Klitplantage.

Hvornår på Fanø

Havørnen kommer normalt på besøg på Fanø i perioden fra oktober til marts/april.
Den fløj f.eks. lige hen over talerstolen, da miljøministeren skulle åbne nationalpark Vadehavet på Nordby havn den 16. oktober 2010. Stedet er markeret på kortet herunder.

Naturhistorie

Havørnen blev udryddet som ynglefugl i Jylland i 1911. Et par ynglede på Sydsjælland i 1950erne men fra 1960 var den også uddød som ynglefugl på Sjælland.
Havørnen genindvandrede som ynglefugl i 1980erne. Den har nu bredt sig som ynglefugl over hele Danmark, hvor der nu er mere end 100 ynglende par.

Kulturhistorie

Knogler fra havørne kendes tilbage fra yngre stenalder. Ørne indgår i talrige adelige segl og heraldiske våbenskjolde og byvåben. En ørnefod blev fra gammel tid i Jylland brugt som “lysklo” (stage) for tællelys. Den stod med tæerne på bordet og med lyset stukket i benpiben.

Video

Kordinater