Hedehøgen er en sjælden træk- og sommergæst på Fanø.

Kendetegn

Hedehøgen er en langvinget og elegant rovfugl og den er betydeligt mindre end Musvåge. Hedehøg er mindre, mere spinkel og smalvinget end blå kærhøg, og har specielt en lang, spids hånd med 4 synlige “fingre” (blå kærhøg har 5). Hannen ligner i dragten blå kærhøg, men har længdestribet kropsunderside, 1-2 sorte bånd på langs af armen, mørkere grå overside og tværstribede ydre halefjer. Hun ligner meget hun af blå kærhøg og kendes bedst på flugt og proportioner, men kan også kendes på en sort halvmåneformet plet bag øjet og hvid kind. Den har desuden oftest sorte striber på langs af armen ligesom hannen. Ungfuglene ligner hunner med sortbrun overside, med ustribet orangebrun krop og forvinge på undersiden og med ensfarvede gråsorte armsvingfjer. Unge hanner i 2. kalenderår (sommer) kan kendes på begyndende grå partier, og i løbet af efteråret anlægges de første adulte fjer. De lange, spidse vinger holdes løftet over horisontplanet (højere end blå kærhøgs) og i glideflugt ofte let bagudbøjet, hvorved fuglen kan ligne en langhalet falk. Flugten er let, næsten terneagtig, med dybe, elastiske vingeslag, hvorunder kroppen hæves med et ryk, når vingen slås ned.

Findested på Fanø

Ses ofte jage over åbne områder.
Hedehøgen har for ca. 20 år siden ynglet på Fanø med flere par.

Hvornår på Fanø

Er en sjælden trækgæst i maj/juni og august/september. Enkelte fund om sommeren.

Naturhistorie

Hedehøgen jager som typisk for kærhøgene i lav søgeflugt over landskabet. Den er i stand til meget hurtigt at stoppe op og til at ændre retning, når et bytte viser sig. Modsat de tungere slægtninge rørhøg og blå kærhøg er den også i stand til at fange småfugle i flugten.

Kulturhistorie

Kaldtes i gamle dage bl.a. for blåhøg, blåfalk, enghøg, engfalk og på Fanø andehøg.