Lærkefalken er en fåtallig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Lærkefalken er noget større end tårnfalken. Den er meget elegant med lange, slanke vinger, som minder om mursejlervinger, og forholdsvis kort hale. Oversiden er ensfarvet skiffersort uden kontraster på vingerne og uden tværbånd på halen. Undersiden er hvidlig med sorte længdestriber på kroppen, med lyse tværbånd på halen og meget tæt, mørk stribning på vingeundersiderne, der på afstand ser ensfarvede mørke ud. “Bukser” og undergump er hos adulte orangerøde. Hoved har sortbrun pande, isse og nakke og lang, smal skægstribe som kontrasterer mod hvid kind og strube. Juvenile fugle har mere brunlig ryg og gulbrune bukser og undergump.

Findested på Fanø

På trækket ses den ofte jagende over moser og kær og i åbne områder med spredt bevoksning. Yngler i åbne skove.

Hvornår på Fanø

De første dukker op midt i april/starten af maj og om efteråret ses den i august/september.

Naturhistorie

Der yngler ikke ret mange lærkefalke i Danmark længere. Den var lokalt almindelig i 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet, især på Sjælland. Den elsker guldsmede som den behændigt fanger i luften over moser og småsøer.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær.