Lærkefalken er en fåtallig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Lerkfalk er noget større end tårnfalk. Den er meget elegant med lange, slanke vinger, der minder om murvinger og relativt kort hale. Den øverste side er en almindelig skifer sort uden kontrast på vingerne og intet tværbånd på halen. Undersiden er hvidlig med sorte langsgående striber på kroppen, med lette tværstropper på halen og meget tæt, mørk stribe på vingens undersider, der på afstand ser ensartet mørke ud. “Bukser” og undergump er i voksne appelsiner. Hovedet har sortbrun pande, is og nakke og lang, smal skægstribe, der står i kontrast til hvidt kind og hals. Ungfugle har mere brunlige rygge og gulbrune bukser og undergumps.

Findested på Fanø

På farten ses det ofte på jagt over moser og rådyr og i åbne områder med spredt vegetation. Voksende i åbne skove.

Hvornår på Fanø

De første vises i midten af april / begyndelsen af maj, og om efteråret vises de i august / september.

Naturhistorie

Der er ikke mange lerkfalk, der avler længere i Danmark. Det var lokalt almindeligt i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, især i Sjælland. Den elsker guldsmede, da den kløgtigt fanger i luften over myrer og små søer.