Musvågen er en almindelig ynglestand- og trækgæst på Fanø. Om vinteren kommer Skandinaviske fugle på besøg og bliver vinteren over, hvis vinteren ikke er for streng.

Kendetegn

Musvågen er en mellemstor rovfugl som er lidt større end en krage. Den forekommer i utallige farveformer og der findes knap to musvåger som ligner hinanden helt. Farverne er hovedsageligt brune, rødbrune, hvide og lysegrå nuancer, men der findes individer som næsten er helt ensfarvede brune eller hvide. På de mørke individer ses et meget karakteristisk lyst brystbånd. På undervingerne ses som regel lyse felter på håndsvingfjerene og mørke plettet på håndroden. Vingestillingen under kredsflugt er med let hævede vinger og under glideflugt med plan arm og let sænket hånd.

Findested på Fanø

Ses overalt på Fanø, men er mest knyttet til åbne områder med spredt bevoksning. Yngler i Plantagen.

Hvornår på Fanø

Ses året rundt. Om vinteren ses en del musvåger fra de nordlige bestande og i oktober måned trækker mange musvåger sydpå over Fanø.

Naturhistorie

Musvågen er nem at få at se, når den flyver parringsflugt over ynglepladserne. De to musvåger flyver sammen op og ned mens de skriger med deres karakteristiske mjavende stemme “pi-æææ”. I modsætning til dens navn lever musvågen ikke kun af mus, men tager også insekter, orme, frøer, biller og ådsler.

Kulturhistorie

Et ordsprog siger: den som slår en musvåge (ihjel) får en mager steg (Peder Syn).
Man tog vejrvarsler af musvågen: Når “svinekarlene” (musvågerne) flyver ud i skoven og kredser skrigende højt oppe varsler det smukt vejr, flyver musvågen skrigende i skoven betyder det uvejr, langs skovbrynet: regn, men godt vejr, hvis den flyver over marken.

Links

Se oplevelse med Vandrefalk og Musvåge

Kordinater