Rød glente er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Rød glente er en meget elegant rovfugl med en karakteristisk smal, kløftet hale og lange, smalle vinger. Hovedet er gråhvidt, skuldre, overside, bug og bryst rustrøde. Den har smalle, mørkebrune længdestriber på brystet. I flugten ses tydelige hvide felter i hånden, der står i kontrast til den mørkebrune undervinge. Spidser af håndsvingfjer sorte. Halen og overgumpen er rustrød. I glideflugt er hånden ofte let sænket, men vingerne kan også være plane. Kønnene kan ikke adskilles i felten. Juvenil har mindre kløftet, lysebrun hale og fremstår mindre rustrød på bug, bryst og skuldre. Kan forveksles med sort glente, der er en sjælden gæst på Fanø. Sort glente har kun svagt kløftet hale og fremstår generelt mørkere end rød glente. Hånden mangler således rød glentes hvide vingefelt.

Findested på Fanø

Ses typisk på træk over Sydspidsen, men kan dukke op overalt på øen.

Hvornår på Fanø

De fleste ses på træk i oktober, men der er også enkelte fund om foråret fra slutningen af februar til slutningen af april. Enkelte fund om sommeren.

Naturhistorie

Rød glente er en generalist, men den er mest kendt som ådselsæder. Den tager dog også levende bytte såsom padder, krybdyr, smågnavere samt fugle. Undersøgelser har vist, at ynglesuccesen påvirkes positivt, hvis reden ligger tæt på en motorvej. Trafikdræbte dyr udgør i disse tilfælde en vigtig fødekilde.

Kulturhistorie

Rød glente er tilknyttet kulturlandskabet.
“Med næsten usynlige vingeslag og svajende…sejler de med yndefulde sving og bløde vendinger gennem luften som en ellepige over mosen” (W. Dinesen).