Rørhøgen er ynglefugl og almindelig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Rørhøgen er en anelse større end musvåge og dermed den største af kærhøgene. Hunner er 5-10 % større end hanner. Den voksnehan er trefarvet med brunlig krop og forvinge, ofte lysegrå på undersiden, hvidgrå sving- og halefjer og sorte spidser på håndsvingfjerene. En vis variation i dragtens farver kan forekomme. Den voksne hun er chokoladebrun med gulhvid strube, isse og vingeforkant og har ofte en gulhvid tegning over brystet. Hunner i meget slidt dragt kan vise grålige svingfjer. Ungfuglene ligner hun, men er sortbrun med et lyst felt på undersiden af håndsvingfjerenes basis og har enten helt mørkt hoved eller gul strube og isse. Unge hanner i 2. kalenderår får grålige sving- og halefjer og sort vingespids.
Jager lavt med vingerne løftet i et V, og foretager pludselige stop, hvor halen spredes for at dykke ned og overrumple byttet. Kredser på tydeligere løftede vinger end Musvåge, glider med løftet arm og fladere hånd som Fjeldvåge. Halen er længere end hos musvåge.

Findested på Fanø

Kan ses overalt på Fanø, men foretrækker åbne områder med indslag af rørskov.

Hvornår på Fanø

Trækfugl som ankommer i marts og trækker væk i september/oktober.

Naturhistorie

Rørhøg yngler normalt første gang i en alder af 2-3 år. Skifter ofte mage fra år til år. Reden bygges overvejende af hunnen, i rørskovens tætteste del. Hunnen forsørges i rugetiden af hannen, som overbringer hende byttet på kærhøgenes karakteristiske måde: hunnen flyver op, hannen kaster det, og hunnen griber det i luften.

Kulturhistorie

I gamle dage kaldtes rørhøgen bl.a. hønsehøg, rørfalk, fiskehøg, dværgglente og mosehøg.

Video

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær