Sort glente er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner Rød Glente, men er mørkere brun med kortere, svagt kløftet hale og bredere vinger. Den har ikke rød glentes varmt røde farver. Den har parallelle vingekanter. Bestemmes lettest i flugten. Er som flere af de andre mellemstore rovfugle ikke særlig karakteristisk, når den sidder. Men siddende fugle er mørke med et lysere hoved. Det er gråt hos adulte fugle og lyst gulligt hos juvenile. Hos sort glente når vingerne spidsen af halen – hos rød glente ligger vingespidsen tydeligt inden for halespidsen.
De adulte fugle har ensartet mørkebrun underside, blot med lidt lysere felt på hånden. Oversiden er mørk med lyst gulbrunt felt midt på vingen og gråligt hoved med mørk maske. Brystet har mørke længdestriber, og undergumpen er mørk og står tydelig af mod lys underside af halen. Næbbet er gult med mørk spids. Øjet er lysegult.
De juvenile fugle har lysere felt på håndens underside, lysere krop og på oversiden lyst bånd på spidser af store armdækfjer. De har tillige mørk banditmaske. Har diffust lysere bagryg. Øjet er gråbrunt. Adult dragt anlægges på ca. 2 år.
Flyver mere vågeagtigt end Rød Glente. Kredser/glider på plane vinger og let sænket hånd. Flugten er let, lidt svajende og halen drejes hyppigt.

Findested på Fanø

Kan ses overalt.

Hvornår på Fanø

Strejfgæster kan ankomme fra april til september.

Naturhistorie

Yngler i åbne landskaber med spredte træer, tit nær bebyggelse. Reden findes normalt 3-30 m oppe i et træ, sjældnere på klipper eller bygninger. Yngler kolonivis enkelte steder. Sydpå er den almindelig i åbent terræn, ofte nær vand. I flokke ved byer og lossepladser, hvor de som ådselædere afløser eller supplerer gribbe. Kan tage fisk. En af verdens mest udbredte og talrige rovfugle. I Delhi i Indien har man således talt 2.400 ynglepar – svarende til 16 par pr. kvadratkilometer.