Steppehøgen er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Steppehøgen har den samme spinkle og slanke bygning som hedehøgen, men hånden kan være lidt mere afrundet og nærmere blå kærhøgs i form. Der er en markant størrelsesforskel på hanner og hunner. Han er meget bleg med renhvid underside, lysegrå overside, svage tværstriber på de yderste halefjer og med en smal kile af sort på vingespidsen (den forreste håndsvingfjer er lys), hvilket tydeligt adskiller den fra hedehøg og leder tanken hen på en stormmåge – og den har ikke afstikkende hvid halegump som hos blå kærhøg han. Flyver med vingerne i et åbent V, både i kreds- og glideflugt. Hannens flugt er tydeligt lettere end hunnens og kan virke helt falkeagtig. Hun ligner meget hedehøg hun, og kan kun sikkert bestemmes på ansigtstegningen, hvor den udover den sorte plet på øredækfjerene har en lys krave bagom denne. Hunnens flugt ligner mere blå kærhøgs, og er altså ikke så let og graciøs som hedehøgens. Ungfuglen ligner også meget ungfuglen af hedehøg, men har altid en mere udpræget hvid, uplettet og bred krave bag de sorte øredækfjer end hunnen og har desuden en sort øjenstribe. Undersiden er generelt lysere, mere rustgul, eller orange, men variationen er stor. Flugten er generelt hurtigere end hedehøgs uden dens elastiske svirp i hånden. Har som hedehøg kun 4 synlige håndsvingfjer, blå kærhøg har 5.

Findested på Fanø

Kan ses i åbne områder overalt på Fanø.

Hvornår på Fanø

Er truffet en gang i april og er ellers set nogle få gange i september.

Naturhistorie

Yngler ikke i Danmark. Fuglens yngleområde strækker sig i et bælte fra Sortehavsområdet op til den østlige den af Ukraine og Hviderusland og herfra østover i et ret bredt bælte i steppeegne gennem Rusland. Den generelle udvikling i bestanden er negativ. Årsagen er hovedsageligt opdyrkning af steppeområder.

Kordinater