Tårnfalken er en almindelig trækfugl på Fanø og der yngler enkelte par på øen.

Kendetegn

Tårnfalken er en mindre falk, nogenlunde på størrelse med en spurvehøg. Kendes i alle dragter på bredt sort endebånd på halen og på kontrast på oversiden af vingen mellem sort hånd og rødbrun arm. Vingerne og halen er forholdsvis lange og spidse. Hannen har gråt hoved, teglrød overside med kun få sorte pletter og grå hale. Hun og ungfugle er mere rødbrune og har flere sorte tværstriber på oversiden og på halen.

Findested på Fanø

Kan ses over alt på Fanø, men ses ofte fouragerende i åbne områder med spredt bevoksning og over marker.

Hvornår på Fanø

Kan ses året rundt. I august/september ses særlig mange, da Fanø besøges af tårnfalke på træk, som gør et kortere eller længere ophold på øen, inden de trækker videre sydpå.

Naturhistorie

Tårnfalken har en meget karakteristisk måde at søge føde på: den hænger stille i luften over ét bestemt sted, mens den venter på, at en mus viser sig. Man siger, at den “muser”. Den er i stand til at se UV-lys og kan på den måde se urinspor fra mus på meget lang afstand.

Kulturhistorie

“Stormen generer ikke tårnfalken…[den] står i stødene med spilede vinger, spejdende efter bytte. En bøjning med halsen og den hæver sig nogle alen et kast med hovedet og den kommer jorden en smule nærmere et slag med vingerne og den skyder frem som førtes den af en usynlig hånd…nu vibrerer den igen, står i luften som en legetøjsdrage. Nu smækker den vingerne ind til kroppen og strækker fangerne fra sig til greb, skydende gennem luften som en pil” (Svend Fleuron).

Kordinater