Gransangeren er en almindelig yngle- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Gransangeren er en lille, uanselig sanger, som oftest lader sig bemærke med sin karakteristiske sang, der som dens tyske og engelsk navn angiver, består af to stavelser “tjif-tjaf” som gentages i en uendelighed. Den er en anelse mindre end dens nære slægtning løvsangeren. Den er overvejende olivengråbrun på oversiden og grålig på undersiden med varierende gult indslag. Den har normalt sorte ben og sort næb, men afvigelser er ikke sjældne.

Findested på Fanø

Almindelig overalt på Fanø i områder med bevoksning, dog mere knyttet til områder med løvtræer end løvsangeren.

Hvornår på Fanø

Gransangeren er normalt trækfugl som ankommer i marts/april og trækker bort i oktober/november. I milde vintre kan enkelte overvintre, men det er fugle fra de østlige bestande, som er mere grå og hvide end vores hjemlige bestande.

Naturhistorie

I modsætning til sit navn er gransangeren ikke specielt knyttet til områder med grantræer, men ses oftest i områder med løvtræer. Gransangeren er forholdsvis ny i den danske natur, den begyndte sin indvandring i slutningen af 1800-tallet.

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær