Gulbug er en almindelig yngle- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Gulbugen er kraftigere og større end løvsanger og med længere, kraftigere næb. Den er citrongul på hele undersiden og gråoliven på oversiden. Ansigtet er karakteristisk blegt på grund af manglende mørk tøjle, tydelig gul øjenbrynsstribe og langt næb. Hovedet spidst ligesom en rørsangers. På den lukkede vinge ses et tydeligt lyst panel, dannet af yderfanerne på armsvingfjer, som er slidt af på adulte om efteråret. Halen er ret kort og lige afskåret. Lyse, rosagule næbsider, gabet, som ses under sangen, er rødgult og benene er grålige, ofte blågrå. Kønnene er ens. De lukkede vinger rager ud over overhaledækfjer. Rejser ofte issefjerene, så profilen bliver trekantet med toppunkt bag øjet.
Sangen er mesterlig. Den er varieret og kendetegnes af imitationer og ”skæve”, glidende toner, som strygen på violinstreng, inspirationer fra trafikstøj, eller tryk på gummidyr: GEEa. Hvert tema gentages 2-5 gange og indledes med et stæreagtigt “shrr, shrr, shrr”. Den ligner kærsangers og buskrørsangers, men er højere med typiske knirkende forløb og et skærende ”dideroid”, der også høres som kald på ynglepladsen. Indfletter også en kort serie, der lyder som tungeklik: ”tetteteetteet”. Gentager hyppigt de enkelte figurer.

Findested på Fanø

Ses i områder med bevoksning. Yngler spredt i haverne i byerne.

Hvornår på Fanø

De første fugle ankommer normalt i maj og de trækker sydpå i august.

Naturhistorie

Er ikke direkte sky, men det er alligevel sjældent, man kommer den på nært hold. Færdes ret skjult i træer, hvor den med sit brede bryst og lange vinger flygtigt ligner en lille, ensfarvet grå fluesnapper. Synger højt fra løvtræer.
Mellem 15 og 20 % af de danske spurvefugle har sange, hvori der indgår elementer af andre fuglearters sang. Stær, sanglærke, gulbug og kærsanger hører til de bedste imitatorer. Hos kærsanger består over 80 % af sangen af lydefterligninger. Spottesangers videnskabelige navn ”polygotta” betyder ligefrem ”den mangetungede”.

På billederne herover er et foto af en ringmærket Gulbug. Om den skriver ringmærker Per Alnor Kjær:
Jeg har i dag den 18. maj 2012 genfanget denne gulbug, han selv har mærket som udvoksen 7. juni 2011, . Den har altså været i Afrika og tilbage igen minimum 4 gange. Der er et genfund af en dansk mærket gulbug fra Angola – 7135 km fra det sted i Danmark den blev mærket. Hvis “min” gulbug også overvintrer i samme område, har den altså fløjet minimum 28.000 km allerede – det er da også noget…

Kulturhistorie

Den kommer sent, men det er som om den med sin afvekslende og livlige sang, der foretages i et forrygende tempo, vil undskylde, at den er lidt forsinket i det danske landskab (Svend Kaulberg).

Kordinater