Hvidbrynet løvsanger er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Hvidbrynet løvsanger er lidt større og mere løvsangeragtig end Fuglekongesanger. Den har to brede, hvide til bleggule vingebånd, hvide kanter på tertiærer og grønlig overgump. På hovedet ses en lang, tydelig, gulhvid øjenbrynstribe og højst antydning af lys issestribe. Oversiden er olivengrøn, undersiden hvidlig. Kaldet er et sortmejselignede siit eller mere udtrukket to-tonet siiut.

Findested på Fanø

Ses i områder med bevoksning, så som haver, lunde, skove og krat.

Hvornår på Fanø

Ses om efteråret i september/oktober. Er set en gang i december.

Naturhistorie

Hvidbrynet løvsanger er gæst fra Sibirien og trækker normalt til Sydøstasien om efteråret. Hvert efteråret kommer et varierende antal til Vesteuropa på omvendt træk.

Kulturhistorie

Familienavnet Phylloscopus stammer fra gammelgræsk.  Phullon betyder “blade” og skopos betyder “søger.” Den lille sanger søger i træernes blade efter føde.

Kordinater