Kærsanger er en sjælden trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Ligner meget rørsanger og kendes bedst på sangen. Om foråret er den lyst grønligt olivenbrun med hvidgullig underside og lyse ben. Om efteråret er den mere brun, dog uden rørsangerens varmt gulbrune eller rødbrune toner.
Sangen er langvarig og karakteristisk: Afvekslende, hurtig, med temposkift, mange efterligninger af andre fuglestemmer, klare fløjtetoner og er karakteristisk nasalt “tjavii”. Alle elementer gentages et par gange.

Findested på Fanø

Foretrækker fugtige områder med tæt urtebevoksning, pilekrat, rørskov og nældebevoksninger.

Hvornår på Fanø

Høres som regel synge i maj/juni. Enkelte er ringmærket i august.

Naturhistorie

Sangen minder meget om gulbugens i dens opbygning og efterligninger af andre fuglestemmer, men er uden gulbugens glidende toner. De to arter træffes endvidere i vidt forskellige biotoper.

Kulturhistorie

Kærsangeren indvandrede for lidt over hundrede år siden og er stadig langt mest almindelig i den østlige del af landet.

Kordinater