Rørsangeren er en almindelig yngle- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Rørsangeren er stort set ensfarvet olivenbrun på oversiden med mere rødbrun overgump. Undersiden er hvidlig med gulbrune flanker og underhaledækfjer samt lysere brunligt bryst. Den har kun en kort og utydelig lys øjenbrynstribe. Holder sig skjult i rørskoven, når den synger.

Findested på Fanø

Er mere knyttet til ren rørskov end sivsangeren og kærsanger. På trækket kan den dog ses i alle områder med bevoksning.

Hvornår på Fanø

Trækfugl som ankommer i maj og trækker bort fra sidst i juli til udgangen af september. Enkelte individer kan ses frem til medio oktober.

Naturhistorie

En rørsanger ringmærket ved Sønderho Strand d. 6. august 2011 blev genfanget i det sydlige Portugal d. 16. september 2011. Den har fløjet 2316 km på 41 dage og genfundet passer fint ind i mønsteret, hvor rørsangere trækker i en forholdsvis smal korridor over Danmark, Holland og Belgien mod sydvest til Frankrig og den Iberiske Halvø, inden de fortsætter langs vestkysten af Afrika til vinterkvarterene i Vestafrika syd for Sahara.

Kulturhistorie

I litteraturen beskrives rørsangerens sang som “Rørsangeren kvidrede så sagte og tyst som ville den ikke overdøve vindens susen i gråpilens blade” (R.C. Mortensen).

Links

Hør rørsangerens sang ved at klikke her

Kordinater