Vandsanger er en meget sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner en gullig og meget stribet sivsanger. På hovedet ses skarpt afsatte gullighvide isse- og øjenbrynstriber med sorte striber imellem. På ryggen ses tydelige sorte længdestriber på gulbrun bund og langs ryggens sider ses en kraftig, gul stribe. Undersiden er bleggullig og benene er lyserøde.

Findested på Fanø

Er truffet i Skifterne ved Sønderho Strand.

Hvornår på Fanø

Er ringmærket én gang på Fanø, 7. august 2003.

Naturhistorie

Har en mere skjult levevis end sivsanger og minder i denne henseende mere om en græshoppesanger. Ynglestederne er fugtige, tuede enge, kær og starsumpe – ofte i tilknytning til rørskov eller pilekrat.