Træløber er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Træløber er en kvik, spinkel, lille, brunlig, træklatrende fugl. Kendes let fra spætter og spætmejse på størrelse, tyndt, buet næb og brun/hvide farver. Hoved og ryg er brune med hvide pletter, øjenbrynstriben er bred og hvid. Overgump og hale er rødbrune. Undersiden er hvid. Af de to vingebånd ses det ene tydeligt i flugten.
Klatrer rykvist op ad stammerne i spiraler. Efter den har inspiceret stammen for insekter, flyver den i flagrende flugt over til bunden af det næste træ og fortsætter. Nu og da forkynder den sin tilstedeværelse med højlydte, skærende ”zrriht” eller ”zieet”. Fuglen er i reglen meget tillidsfuld, men kommer man den for nær, bliver den på modsatte side af stammen.
Sangen er 1-2 nedgående figurer, der ligner en hurtig løvsanger, men har en skarpere, blåmejseagtig tone. Sangen ender med et klart, tretonet ”siuih”, som afsluttende ”krølle”. Lokkekaldet er et højt og tyndt, let skælvende ”tsreee”, der lyder som svagt solsortekald. Flere andre kald, bl.a. et højt, skarpt ”tsee”, der kan udstødes i korte serier på op til 5-10 kald. Flugtkaldet er et skarpt, fuglekongeagtigt ”si”.

Findested på Fanø

Ses i områder med træer, gerne gamle træ med tykke stammer.

Hvornår på Fanø

Træløber er set på Fanø mellem oktober og maj. Har ynglet i Plantagen.

Naturhistorie

Træløberen optræder i reglen alene, men i vintertiden holder den også tit sammen med mejser og fuglekonger i såkaldte mejsetog. Den er diskret både i udseende og adfærd. Man bliver derfor hyppigst opmærksom på den, når den bruger sin stemme.

Kordinater