Bjergirisk er en almindelig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Bjergirisk er en lille, stribet, gulbrun finkefugl. Struben er i modsætning til tornirisk ensfarvet brun. Har et meget tydeligt gulligt vingebånd, der er synligt på afstand. Hannen er rosa på overgumpen, mens hunner er brunstribet. Halen er lang og kløftet. Næbbet er gråt i sommerdragt og gult i vinterdragt.

Findested på Fanø

Ses i åbne områder langs kysterne.

Hvornår på Fanø

Ankommer normalt i oktober og trækker nordpå i marts/april.

Naturhistorie

Yngler på kystnære heder i Skandinavien. Store flokke ses på træk og overvintring i Danmark fouragerende på strandenge o.l. Overnatter på bygninger. Ofte i byer, havnearealer o.l.

Kordinater