Grønsisken er en almindelig træk- og fåtallig vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Grønsisken er en lille sisken i sorte, gule og grønne tegninger. Den har et gult vingebånd omkranset af sorte dækfjer og den har tydelig gul overgump og gule halesider. Hannen har sort isse og hage. Hunnens isse er grågrøn. Ungfuglene ligner hunnen.
Stemmen er et karakteristisk glidende “tyviii”, “piiyy”, “klyii” eller “kliyy”. Flokkene er meget vokale.

Findested på Fanø

Ses i områder med træer, især rødel og birk.

Hvornår på Fanø

Ses fra september til marts/april.

Naturhistorie

Hovedføden er frø fra el og brik og man finder ofte store flokke af grønsiskener i disse træer om vinteren. Kan her fouragere i flok med gråsiskener. I yngletiden er grønsisken tilknyttet nåleskov, hvor hovedføden er koglefrø. Tager som andre finker også insekter om sommeren.

Kordinater