Gulirisk kan trække forbi Fanø.

Kendetegn

Gulirisk er lille finkefugl med en længde på 11-12 cm. Ryg, bug og flanker er stribede. Næbbet er kort og mørkt. Et vigtigt kendetegn er den gule overgump, som er kraftigst farvet på hannen, samt den ensfarvede hale uden gule halesider. Hannen har en klar gul pande, gult bryst og gul stribe der omkranser en mørk kind med lys midterplet. Hunnen er mere mat i farverne. Sangen minder lidt om klirrende glasskår, der bliver ved i en strøm af fnidrende og klirrende toner. Gulirisk synger oftest fra toppen af et træ eller højt siddende på antenner eller lign.
Flugtkaldet er et tør, ringende trille “trilliliit”.

Findested på Fanø

Ses i parker, haver og andre lyse og åbne, træbevoksede områder.

Hvornår på Fanø

Ses i marts, april og maj og august, september og oktober.

Naturhistorie

På halvandet hundrede år har gulirisken udvidet sit yngleområde med en million kvadratkilometer. I begyndelsen af 1800-tallet skulle man syd for Alperne for at træffe den, men så begynde den af en eller anden grund at trænge mod nord. Den fulgte floddalene vest og øst om Alperne, og i år 1900 var den nået frem til Østersøen.

Kordinater