Hvidvinget Korsnæb er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Hvidvinget Korsnæb er den sjældneste og lettest kendelige af de 3 korsnæb-arter. Ligner lille korsnæb, men har slankere næb og to brede hvide vingebånd. Vingen har desuden også hvide tertiærspidser. Hannen er mere rosenrød end de andre arter og hunner er mere gullig og mere stribet end de andre arter.
Kaldet er et friskt -tjikk-tjikk-tjikk- og afviger fra både Lille og Stor Korsnæbs gypp-gypp ved at være mere blødt og lysere i tonen. Fra flyvende flokke høres også en lidt ringlende, ryleagtig trille. Desuden et nasalt, kvækerfinkeagtigt -eeeeeuut-. Man taler om gråsiskenkaldet og trumpetkaldet.

Findested på Fanø

Er set på træk i Sønderho.

Hvornår på Fanø

Er set i oktober.

Naturhistorie

Hvidvinget Korsnæb lever især af lærkekogler og bruger det specielle næb til frigøre frøene.