Karmindompap er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Karmindompap er omtrent på størrelse med en bogfinke, men er kraftigere bygget, halen er forholdsvis lang og tydelig kløftet og næbbet er gråligt, kort og højt. Adult han er kraftig karminrød på hoved, bryst og overgump ryg, hale og vinger er gråbrune med to gråhvide, smalle vingebånd, bug og flanker er gråhvide og benene er sorte. Hun, ungfugle og hanner i 2. kalenderår er uden rødt og uden karakteristiske kendetegn. De har hele oversiden gråbrun, undersiden hvidgrå med lidt mørke pletter på strube og bryst, ofte med oliven skær, og kendes bedst på to lyse vingebånd, kløftet hale, stort sort øje og på kraftigt næb.
Flugtkaldet er et blødt “djui”. Sangen er meget karakteristisk og består af 3-7 klare og kraftige fløjtetoner og kan oversættes til “vi-dio vi-dio”.

Findested på Fanø

Er set i Sønderho men kan dukke op overalt i områder med spredt bevoksning. Ynglestederne er som regel kystnære biotoper med hybenkrat.

Hvornår på Fanø

Er set i maj/juni og august/september.

Naturhistorie

Er indvandret til Danmark i 1970erne. Yngler mest på landets yderposter såsom Blåvand og Skagen.