Kernebider er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Kernebider er en stor, kraftig og kompakt finke med et MEGET kraftigt, trekantet næb, stort hoved, kort hals og kort hale. Dragten er broget med rosabrunlig grundfarve, mere okkerfarvet hoved med sort tøjle og strube, grå halssider, mørkere brun ryg, med et hvidgulligt felt på den lukkede vinge, hvid spids på halen og med vifteformede spidser på de sorte armsvingfjer.
To vigtige kendetegn, især i flugten, er det hvide vingebånd og den hvide hale. Kønnene er ret ens, dog har hunnen svagere farver.
Kaldet er et kort og kraftigt zik.

Findested på Fanø

Kan ses overalt i områder med bevoksning af træer og buske, så som haver, lunde og skove.

Hvornår på Fanø

Ses hovedsageligt om efteråret. Der er enkelte vinterfund og den optræder også fåtalligt om foråret.

Naturhistorie

Det meget kraftige næb er velegnet til at knække hårde frø såsom kerner fra kirsebær. Dens vigtigste føde er bladknopper og frugter fra eksempelvis elm, bøg og ahorn.
Yngler tit i løse kolonier, men enkeltpar er også almindelige. Reden anbringes ofte højt til vejrs i en grenkløft.
Lever skjult i trætoppene og overses let, men afslører ofte sig selv på dens karakteristiske kald. Yngler i løv- og blandskov. Flyver i småflokke om vinteren og ses på denne årstid nemmere i trætoppene. Kommer i kolde vintre til foderbræddet.

Kulturhistorie

Det kræver kræfter at knuse en kirsebærsten. Man har regnet ud, at en kraft på 30-40 kilo er nødvendig – det er imponerende, at en fugl, der selv vejer 50 gram, kan præstere sådan et arbejde.

Kordinater