Kvækerfinken er en almindelig træk- og fåtallig vintergæst på Fanø. Den kommer gerne til foderbrættet i kolde vintre.

Kendetegn

Kvækerfinken er bogfinkens skandinaviske fætter og ligner bogfinken en del. Kan bl.a. nemt kendes fra bogfinken på dens karakteristiske flugtkald “kvæææk”. Hannen har i sommerdragt orangefarvet bryst og skuldre og sort hoved og ryg. Om vinteren er denne sorte farve skjult af brede brunlige kanter på fjerene. Hunnen er mere udflydende i farverne og har ikke hannens sorte hoved og ryg. Begge køn har en meget karakteristisk hvid overgump som lyser op, når fuglene letter.

Findested på Fanø

På trækket ses kvækerfinken overalt på Fanø, men foretrækker områder med bevoksning og opholder sig gerne i haver.

Hvornår på Fanø

Trækket passerer Fanø i marts/april og september/november. Enkelte overvintrer.

Naturhistorie

I den østlige del af Danmark kan kvækerfinken forekomme i store mængder, nogle år når enkelte flokke op på 1 million individer.