Lille Gråsisken er en almindelig yngle- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Gråsisken er først for nylig splittet op i to selvstændige arter: Lille Gråsisken og Stor Gråsisken. Begge arter har en rød pande og sort hage. Voksne hanner har rødt bryst. Fjerdragten er grålig/brunlig og mørkstribet. Lille gråsisken er mindre og mere mørkebrun end stor gråsisken. Overgumpen hos lille gråsisken er ofte samme farve som ryggen. Har to lyse vingebånd og kløftet hale.
Kaldet ligner stor gråsisken og er et karakteristisk, hurtigt “tje-tje-tje” i blandet et glidende “piuu”.

Findested på Fanø

Ses overalt i områder med træer: haver, lunde, skove etc. Yngler i plantagen.

Hvornår på Fanø

Kan ses året rundt, men er mest almindelig i august/oktober.

Naturhistorie

Udbredt i hele landet, men de største tætheder findes i Jylland.

Kordinater