Lille Korsnæb er en almindelig ynglestand- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Lille Korsnæb er en stor, kraftig og korthalet finke med kraftigt hoved og krumt, kraftigt næb med krydsede spidser. Næbbet er længere end det er højt. Undernæbbet er ret lige og mindre end overnæbbet. Hannen er rød og hunnen gulgrøn, begge køn med mørkebrune vinger og hale. Ungfuglene er grå med kraftige, mørke længdestriber på over- og undersiden og har ofte to smalle, gråhvide vingebånd. Færdes ofte i flokke som opdages på kaldet som er nogle karakteristiske gyp-gyp lyde.

Findested på Fanø

Foretrækker områder med nåletræer, men under invasioner kan den også optræde i andre skovtyper, haver og parker.

Hvornår på Fanø

Kan ses hele året. Yngler i plantagen. I nogle år kan de første trækfugle ses allerede i juni og er ellers en almindelig trækfugl i oktober.

Naturhistorie

Lille Korsnæb lever af grankogler og bruger det specielle næb til flække frøskællene på langs og på denne måde frigøre de to frø der gemmer sig bag hver frøskæl. Yngler om vinteren, da der i denne periode er flest modne granfrø.

Kulturhistorie

Sagnet siger, at da Jesus hang på korset ville den lille fugl trække naglerne ud af hans hænder, men opnåede kun at få sit næb forvredet, så det ligner et kors.

Links

Se om hvidvinget Korsnæb ved at klikke her.
Se om Stor Korsnæb ved at klikek her.

Kordinater