Skovspurven er en almindelig ynglestand- og fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Skovspurven minder til forveksling om en lille, slank udgave af gråspurven. Skovspurven er dog let at skelne fra gråspurven på sin chokoladebrune pande og isse, hvide kinder med sort plet på øredækfjerene, kun en lille sort plet på struben og mere brun, ikke grå, overgump. I modsætning til gråspurven er kønnene ens.

Findested på Fanø

Træffes hovedsageligt i områder med bebyggelse, i byerne, i haveområder, ved gårde etc.

Hvornår på Fanø

Ses året rundt og kommer gerne til foderbrættet om vinteren.

Naturhistorie

Skovspurven er mindre vokal og højrøstet end gråspurven. Den lever i det hele taget mere tilbagetrukket en dens større spurve-fætter. Undersøgelser har vist, at den æder flere ukrudtsfrø end gråspurven og den er også en flittigere insektæder.
En anden undersøgelse har vist, at af 855 æg lagt af skovspurve blev de 195 forladt af forældrene, mens andre 146 ikke klækkede af den ene eller andre grund. Af de 514 unger, der kom ud af æggene, omkom de 135 inden de var blevet flyvefærdige. Samlet set kom der altså kun 379 flyvefærdige unger ud af de 855 æg som oprindeligt blev lagt.

Kulturhistorie

Man siger, at mens gråspurven er byernes spurv er skovspurvens landsbyernes spurv. Den har således ikke oplevet samme tilbagegang i det seneste halve århundrede som gråspurven.

Links

Se billeder fra et skovspurve møde.