Stillits er en almindelig træk- og sjælden vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Stillitsen er umiskendelig. Den er en af de mest farvestrålende danske fugle. Den har et rødt ansigt og hovedet er sort og hvidt. Vingerne er sorte med brede gule vingebånd. Overgumpen er hvid og halen sort med hvide pletter. Kønnene er næsten ens.
Kaldet er et karakteristisk ”stikelitt” eller ”stik-lits”.
Ungfuglene, som ses i sensommeren og hen i efteråret, har et gråhvidt hoved med fine striber.

Findested på Fanø

Kan ses overalt på Fanø, men foretrækker område med bevoksning så som haver, lunde, krat etc. Ses også i områder med høje urter med masser af frø.

Hvornår på Fanø

Kan ses året rundt, men er mest almindelig om efteråret.

Naturhistorie

Arten lever af frø, især fra ukrudt som burre og tidsel. Tager som andre finker insekter om sommeren.
Stillitsen yngler i skovbryn, hegn, parker og haver. Den færdes i flokke uden for yngletiden på brakmarker og lignende med ukrudtsfrø. Ses også i vejkanter, hvor den tager frø og kråsesten.

Kulturhistorie

“i solstrålerne glimrer vingerne med guld og hovedet med brogede farver…man skulle næsten antage dem for et lille følge af hoffolk, som er ilet forud for deres høje herskaber” (Severin Petersen).

Video