Stor Gråsisken er en almindelig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Gråsisken er først for nylig splittet op i to selvstændige arter: Lille Gråsisken og Stor Gråsisken. Begge arter har en rød pande og sort hage. Voksne hanner har rødt bryst. Fjerdragten er grålig/brunlig og mørkstribet. Stor gråsisken er større og mindre mørkebrun end lille gråsisken. Oversiden er gråbrun med en lysere og mørkstribet overgump. Har to lyse vingebånd.
Kaldet ligner lille gråsisken og er et karakteristisk, hurtigt “tje-tje-tje” i blandet et glidende “piuu”.

Findested på Fanø

Ses overalt i områder med bevoksning, foretrækker rødel og birketræer som fourageringsemner.

Hvornår på Fanø

Ankommer normalt i september/oktober og forlader Fanø i marts/april.

Naturhistorie

Stor Gråsisken er gæst fra Skandinavien, hvor de yngler i nåleskov samt i fjeldenes birkekrat. Undersøgelser tyder på, at de får deres første kuld unger nede i nåleskovene. Når de er vel på vingerne, drager de op på fjeldet og får næste kuld.

Kordinater