Stor Korsnæb er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Stor Korsnæb er en stor, kraftig og korthalet finke med kraftigt hoved og krumt, kraftigt næb med krydsede spidser. Næbbet er meget kraftigere en lille korsnæbs og næbbet er lige så høj som undernæbbet er langt. Undernæbbet er ret lige og spidsen når ikke forbi overnæbbet overkant. Hannen er rød og hunnen gulgrøn, begge køn med mørkebrune vinger og hale. Ungfuglene er grå med kraftige, mørke længdestriber på over- og undersiden og har ofte to smalle, gråhvide vingebånd. Færdes ofte i flokke som opdages på kaldet som er nogle karakteristiske gyp-gyp lyde, som er dybere og kraftigere end lille korsnæbs.

Findested på Fanø

Er set på træk i Sønderho og rastende og fouragerende i Plantagen ofte sammen med lille korsnæb.

Hvornår på Fanø

Er set fra oktober til januar.

Naturhistorie

Stor Korsnæb lever især af fyrrekogler og bruger det specielle næb til presse frøskællene fra hinanden og på denne måde frigøre de to frø der gemmer sig bag hver frøskæl.
Levestedet er skove og plantager med fyrretræer.

Kulturhistorie

De stærke, afvekslende farver giver os det indtryk, at det er zigøjnere, prægtigt pyntet og underligt udstafferet på næbbet. Flyver skaren op bekræftes dette indtryk, thi de larmer og snakker på et fremmed sprog. De lokker alle i munden på hinanden som om de slog på tamburiner og kastagnetter (Halfdan Lange).

Links

Se om Lille Korsnæb ved at klikke her.
Se om Hvidvinget Korsnæb ved at klikke her.

Kordinater