Tornirisk er en almindelig yngle- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Tornirisk er en mellemstor finkefugl med lang kløftet hale, hvide felter på håndsvingsfjerene, gråt næb og grålig kind med lyst felt. Hvid bug. Hannen har rød pande og bryst. Hovedet er gråt. Ryggen er kanelbrun og uden striber. Hunnen har gråt hoved og svagt stribet brun ryg. Bryst lyst brunt og stribet. Ungfuglene ligner hunner.
Kaldet er et kvidrende “di-di”. Sangen er kvidrende, vellydende og varer 2-4 sekunder indeholdende kaldelyde, bl.a et karakteristisk “tjuuiii”.

Findested på Fanø

Ses overalt i det åbne landskab med spredt bevoksning.

Hvornår på Fanø

Ankommer til Fanø i marts-april og trækker sydpå igen i september-oktober.

Naturhistorie

Det er selvfølgelig en nøjsom fugl fra det åbne og forblæste land, der som den første tager en nyanlagt have i besiddelse. Tornirisken finder sig snart en redeplads i en lav busk, og den er kun glad for, at haven stadig er nøgen og åben, for dens speciale er at samle frø og insekter på jorden og i lave planter.

Video

Kordinater