Digesvale er en almindelig træk- og sommergæst på Fanø.

Kendetegn

Digesvalen er den mindste af de tre danske svalearter. Den er ensfarvet matbrun på hele oversiden og hvid på undersiden med et tydeligt brunt brystbånd. Halen er svagt kløftet og uden hvidt. Flugtkaldet er er karakteristisk hårdt, tørt “tchrrip”.

Findested på Fanø

På trækket kan den ses overalt. Mange ses ved Sønderho under efterårstrækket.

Hvornår på Fanø

De første fugle ankommer i april og trækker væk i september.

Naturhistorie

Digesvalen er koloniruger. Kolonierne kan indeholde op til 1000 reder. Reden graves ind i en skrænt og etableres for enden af et 50-100 cm langt rør. Den lever af insekter, der fanges i luften.
Ynglestederne er åbne områder med sand- og lerskrænter.

Kulturhistorie

I modsætning til de to andre danske svalearter interesserer digesvalen sig slet ikke for menneskets boliger.
Gamle navne for digesvalen er bl.a. klintesvale, bakkesvale, jordsvale og strandsvale, utvivlsomt afledt af artens foretrukne ynglesteder.

Video

Links

Ringmærkning på Fanø
Naturleksikon om Bysvalen
Naturleksikon om Landsvalen
Naturleksikon om Rødrygget Svale