Knopsvanen er en fåtallig ynglefugl og en sjælden trækgæst og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Knopsvanen er umiskendelig. De gamle fugle har helt hvid fjerdragt. Næbbet er tydeligt rødt og med en sort knop nær panden ved næbbasis. Når den svømmer har den halsen bøjet i S-form. Halen holdes løftet fra vandoverfladen og er relativ lang og spids. Ungfuglene er gråbrune i fjerdragten. Når knopsvanen flyver giver vingeslagene en artskarakteristisk syngende lyd, der kan høres på lang afstand.

Findested på Fanø

Ses langs kysterne. Yngler i Gåsehullerne.

Hvornår på Fanø

Kan ses året rundt, men ses mest fra Marts – Oktober.

Naturhistorie

Knopsvanen er Danmarks nationalfugl. Vægten kan være op til 16 kg og dermed er knopsvanen Danmarks tungeste fugl.

Kulturhistorie

Siden H.C. Andersen skrev sit eventyr om den grimme ælling, har ethvert barn vidst, at en svaneunge er en skuffelse. Den langhalsede hvide svane med den stolte holdning får nogle gråsorte, skrutryggede unger, og selv om de får deres forældres holdning i løbet af nogle måneder, går der over et år, før de får deres smukke hvide fjerdragt.

Links

Sangsvanen på FanøNatur
Pibesvanen på FanøNatur

Kordinater