Pibesvanen er en sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Pibesvanen er mindre end både Sang- og Knopsvanen. Pibesvane ligner meget Sangsvane og forveksles ofte med denne. Den vigtigste karakter der adskiller arterne er, at Pibesvanen har mindre gult end sort på næbbet. I flugten skiller Pibesvanen sig ud ved at den er mindre og mere korthalset end Sangsvanen. Stemmen er tydeligt anderledes end Sangsvanens melodiske trompeteren. Der er mere Gås over en Pibesvane.

Findested på Fanø

Ses meget sjældent på landjorden på Fanø – ses næsten altid kun på træk langs kysterne.

Hvornår på Fanø

Trækker forbi i Oktober/November og i Marts/April. Ses enkelte gange om vinteren.

Naturhistorie

Pibesvanen lever af samme føde som Sangsvanen, hvilket i Danmark vil sige især raps og vinterhvede på markerne, men også vandplanter. Pibesvane ses her i landet hovedsageligt i Vestdanmark, hvor de i Oktober – April især fourager på marker med vinterafgrøder. De overnatter i søer og lavvandede kystområder.

Kulturhistorie

Vejr varsler siger, at i September trækker Svanerne mod Syd, “og hvor de flyver i luften, da følges de ligesom en triangel…med deres skrig og råb giver de tilkende, at vinteren ikke er langt borte”.

Links

Knobsvanen på FanøNatur.
Sangsvanen på FanøNatur

Kordinater