Sangsvanen er en fåtallig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Sangsvane ligner Knopsvanen og har som denne en helt hvid fjerdragt. Sangsvanens næb er dog gult og sort, hvor næbbets gule områder går ned forbi næseboret og fylder mindst halvdelen af næbbet. Den har ikke nogen knop på næbbet og profilen er mere trekantet end knopsvanens. Halsen holdes lige i modsæt modsætning til knopsvanens S-form. I modsætning til Knopsvanen fremkalder vingerne hos Sangsvaner ingen lyd i flugten. Når Sangsvanen ligger på vandet flugter halen mere med vandfladen end hos Knopsvane, hvor halen stritter mere opad. Sangsvanens kald er højt og trompeterende og meget karakteristisk. Ungfuglene er bleggrå med rosa næb, hvor kun den yderste spids er sort.

Findested på Fanø

Ses på trækket og om vinteren langs kysterne.

Hvornår på Fanø

De første ses som regel i Oktober og de sidste i løbet af April.

Naturhistorie

Sangsvaner er planteædere og spiser både vand- og landplanter. Sangsvanen er en art man primært ser på fastlandet om vinteren, hvor de fouragerer i store flokke på marker med vinterafgrøder og overnatter i søer eller ved lavvandede kyster. Den er en meget sjælden ynglefugl i Danmark.

Kulturhistorie

Klokkeklang i rene, vemodige toner…Svanerne langt bort i de åbne våger, på den øde, snedækkede fjord klukker og tuder i kor. Om nød og farer synger de…som en stadig strøm af vemod glider vinterens ubønhørlige tilskikkelser hen for dem (Svend Fleuron).

Links

Knopsvanen på FanøNatur
Pibesvanen på FanøNatur

Kordinater