Dværgternen er en almindelig sommer- og trækgæst på Fanø. Enkelte par yngler en gang imellem på nord- og sydspidsen.

Kendetegn

Dværgternen er Danmarks mindste. Det er halvt så stort som havene. Det har slanke vinger og kort hale med kløft. Flyvningen er hyperaktiv og summende med hurtige vingeslag og mange hurtige dyk. Voksne i sommerdrakt har hvid pande, sort kasket og stor gul næb med sort spids. Benene er orange-gule. De ydre krumfjedre er mørke. Undersiden er hvid. Toppen er massiv grå. Voksne i vinterdrakt får mindre og lettere hætte og hovedtøj, og det får sort næb. Hos unge fugle er næb mørkt, men gulligt ved basen. De har et mørkt bånd på vingefronten. Den øverste side er mørk flekket, mens undersiden er hvidlig.

Findested på Fanø

Set langs kysterne.

Hvornår på Fanø

Ankommer april / maj og går på pension i august / november.

Naturhistorie

Det er de rigtige kyster, der har dværgens interesse, når de avler – en interesse, den deler med det store præst, og de to vidt forskellige fuglearter opdrætter ofte sammen.

Kulturhistorie

Dværgpigen passer til sin ernæringsvej, lille og lys, livlig og smidig, altid bevægende … nu falder den som en sten på byttet og snart bagefter rejser hun sig stolt igen med et lille sejrrig skrig og svæver, som en bøde hvidt lommetørklæde (SHA Rambusch).

Video

Kordinater