Hvidvinget Terne er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Hvidvinget Terne er den mindste, smukkeste og mest kontrastrige moseterne. Kønnene er ens. Siddende fugle har tydelig, hvid vingeforkant, som tydeligt ses imod dens sorte krop. Flugter er som sortterne, lidt langsomme vingeslag og nærmest Dværgmågeagtig. Vingerne er lidt bredere og der er næsten ingen kløft i halen. Har ofte et sort lille næb, men det kan også være mørkerødt, ligesom benfarven. Benene er i øvrigt lidt længere en sortternens.
Adult i sommerdragt er utrolig kontrastrig, har en udpræget sort-hvid dragt i stærk kontrast til nærmest lysende overgump. Krop, hoved og undervingedæksfjer er sorte. Underside og svingfjerene er gråhvide. Gumpen og halen er hvid. De 2-3 yderste håndsvingfjer er mørke.
Adult i vinterdragt er meget lys, ansigtet lyst, med sort øreplet og mørkstribet kalot med hvid øjenbrynstribe. Oversiden er lysegrå, med hvid overgump. Juvenile fugle er smukke og meget kontrastrig, har nærmest mørk kalot og skægstribe. Vingeoversiden lysere end hos adult. Ryggens farver er dog nærmest skællet mørk sortbrunlig, som ligeledes står i lysende kontrast til overgumpen. Endvidere har den ikke sortternens mørke brystplet, men har derimod hvide brystsider.

Findested på Fanø

Er set ved Nordby havn.

Hvornår på Fanø

Er set én gang, 18. maj 2009.

Naturhistorie

Føden er primært vandinsekter og småfisk.
Den yngler i lavvandede søer eller blot på oversvømmede græsmarker biotopvalg iøvrigt som sortterne. Æggene lægges sidst i maj måned. Den lægger normalt 3 æg, som udruges af begge forældrefugle. Ungerne er flyvefærdige i løbet af 3-4 uger..

Kulturhistorie

Udpræget østlig udbredelse i Europa. Nærmeste ynglepladser findes i det østlige Polen og Ungarn. Hovedudbredelsen i det sydlige Rusland. Herfra trækker den i august-oktober til tropisk Afrika og flyver retur herfra igen i maj. Den har enkelte gange i forbindelse med invasioner ynglet vestligere, f.eks. i Tøndermarsken i 1997, hvor mere end 2000 individer blev set bare i Danmark.