Sandternen er en sjælden strejf- og sommergæst på Fanø.

Kendetegn

Sandstrengen er på størrelse med en splitter. Kendt fra denne på sin moderat korte sorte næb (jf. Det engelske navn). Under flyvningen er de brede, næppe spidse vinger og kraftigere krop end spalterne og vingerne måke-lignende. På undersiden af hånden ses ofte en sort bagkant, og vingens top er massiv grå. I sommerdrakt har de gamle fugle sort calot. Juvenile har brun plettet ryg og pegefinger, brune spidser på halefjer og gulbrune marker på hovedet. Stående har det temmelig lange ben næsten som en måge.

Findested på Fanø

Normalt set foderbrug over de åbne områder midt i Fanø og Halen.

Hvornår på Fanø

Gæsterne kan ses mellem maj og september. I juli / august kan familieflokke dukke op fra Holland og Tyskland.

Naturhistorie

I modsætning til andre terner er sandternene næsten udelukkende smedt over land. Her fanger den firben og insekter osv.

Kulturhistorie

Har tidligere opdrættet på Fanø, men i de senere årtier er det blevet meget sjældent som avlsfugl i Danmark.
I gamle dage blev det kaldt “latteren” (jf. Det tyske navn), da det udsender en latterlig “ga-gak” eller “kæbe-gawk”.

Video

Kordinater