Sortterne er en fåtallig sommer- og trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Sortternen er en lille elegant terne, vinger og hale er relativt korte, og halen kun svagt kløftet. Den har et lille mørkt næb. I sommerdragt har den ensfarvet mørkt skiffergrå overside, hoved og krop. Vingeundersiderne er grålige, og undergumpen er hvid. Flugten er let og elegant med hyppige udfald/dyk mod insekter på vandoverfladen. Den dykker ikke som andre terner. Adult i vinterdragt får hvidt hoved, med sort øjenmaske, som fortsætter om i nakken. Oversiden bliver lysere, og undersiden er hvidlig. Har desuden karakteristisk sort plet på begge sider af brystet. Juvenile fugle ligner meget gammel fugl i vinterdragten. Oversiden gråbrun og har desuden tydelig mørk forkant på armen. Overgump er lysere grå end selve halen.

Findested på Fanø

Ses langs kysterne.

Hvornår på Fanø

Ses som regel i slutning af juli og i august.

Naturhistorie

Sortternen er en såkaldt moseterne, som er kendetegnet ved at de yngler i vegetationsrige ferskvandssøer og snupper deres føde fra vandoverfladen i stedet for at dykke som andre terner gør.

Video