Rødhovedet Tornskade er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Rødhovedet Tornskade er lidt større end rødrygget tornskade. Hannen kendes på rød isse og nakke, og sort maske der strækker sig op på panden. Ryggen er sort med hvide skulderfjer, hele undersiden er hvid og overgumpen er ligeledes hvid. Vingerne er sorte med hvid plet ved basis af håndsvingfjer og halen er sort med hvide kanter. Hunnen er mindre klart farvet, har lys tøjle og ofte kun smal stribe på panden. Ungfuglene ligner rødrygget tornskades ungfugle og kendes på stort hoved, lyse skulderfjer og lys overgump, begge dele med mørke vatringer, og hvide pletter ved basis af håndsvingfjer.

Findested på Fanø

Er set ved Høne-engen.

Hvornår på Fanø

Er set én gang på Fanø, 17. juni 2003.

Naturhistorie

Lever normalt omkring Middelhavet og kommer til Danmark især om foråret på forlænget træk.