Amerikansk Hjejle er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner hjejle, men er en anelse mindre og kan altid kendes på grå armhulefjer, grå undervingedækfjer, længere ben, længere vinger, hvis spidser rager forbi halespidsen på stående fugle, og på længere ben. I sommerdragt ligner den hjejle, men minder i fjerdragten mere om strandhjejle. Den har bred hvid pande og hvid stribe langs øjenbrynet og nedad på halssiden, hvor det hvide bliver meget bredt, mere spredte hvide og gule pletter på oversiden og det sorte på bugen strækker sig helt op under den lukkede vinge og helt ud på underhaledækfjerene. I vinterdragt er den mere grålig end hjejle og har en mere markeret hovedtegning med tydelig hvidlig pande og øjenbrynstribe som kontrasterer med mørk isse. På ryggen mangler den hjejlens gule pletter. Juvenile fugle ligner fugle i vinterdragt, men bugen er mere gråbrun, ikke hvid som hjejlens.

Findested på Fanø

Er set på Grønningen. Samme fugl kom forbi to år i træk.

Hvornår på Fanø

9.-14. juni 2004 og 3. juni 2005.

Naturhistorie

Er den almindelige hjejles amerikanske fætter.

Video