Brushane er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

I størrelse mellem Hvidklire og Vibe. Kroppen er klirelignende og hovedet forholdsvis lille. Næbbet er forholdsvis kort og lidt buet ud mod spidsen, farven varierer. Benfarven varierer også, fra brunligt til orange og gulligt. Han i yngledragt kendes let på store fjerkraver og toppe omkring hovedet. De kan have mange forskellige farver: hvide, sorte, rødbrune m.m. og med eller uden sorte tværstriber. Fjerprydelserne vokser ud i april og fældes allerede i juni. I vinterdragt er hannerne ligesom hunner og ungfugle mere uanselige.
Den lille hun, de mindste kun af størrelse som tinksmed, har i sommerdragt ikke prydfjer, men har gråbrun ryg med spredte, store sorte pletter, hvid bug og mere eller mindre sortplettet hals og bryst. Hovedet er gulbrunt med hvid strube og ofte også ansigt.
I vinterdragt bliver begge køn mere gråbrune på oversiden, grå på undersiden og meget lyse i ansigtet.
Ungfugle er mindre end adulte, har mørk skællet overside med gulbrune fjerkanter og uplettet orangebrun underside.
I flugt ses de lange ben ragende tydeligt ud bag halen desuden ses store, ovale, hvide felter på siden af mørk overgump og kun et smalt, gråhvide vingebånd. Har typisk en opret og langhalset holdning, når den står stille.

Findested på Fanø

Ses langs kysterne og på våde strandenge.

Hvornår på Fanø

Ses hovedsageligt fra juli til september.

Naturhistorie

Der er tale om en særpræget og karakteristisk vadefugl. Hannernes dragt findes i utallige variationer fra hvid over rødbrun til sort. Hannerne samles om foråret på specielle spillepladser, gerne de samme fra år til år, hvor de for at tiltrække hunnerne opfører særlige skuekampe. Under kampene spiles halskraverne ud, og øretoppene rejses for at imponere modparten og virke attraktiv på hunnerne. Disse besøger spillepladsen, når de vil parres, og er alene om at bygge reden, udruge æggene og passe ungerne. Hannerne udfører også lejlighedsvis danse i træktiden om foråret.

Kulturhistorie

En, to, tre, fire – hop, hop! Et skridt tilbage, to til siden og godt med vingeslag til, som man har lært det i danseskolen, takt, takt, pas på takten! Elegant skal det jo være (Knud Bavnegaard).

Video

Kordinater