Damklire en en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner en lille, spinkel hvidklire med nåletyndt, sort og lige næb og meget lange, grønlige ben. Størrelse i virkeligheden mellem Rødben og Tinksmed.
I sommerdragt er oversiden grålig med distinkte sorte pletter, undersiden hvid med mørke pletter på bryst og det forreste af flankerne. Ben mere gule end i andre af dragterne.
Vinterdragten er meget lys, med lysegrå overside, hvidt ansigt og underside, svagt mørkere isse og mørk kno.
Ungfuglen ligner vinterdragt, men har mørkere isse og overside med gulbrune fjerkanter.
I flugt slank med meget lange ben, der afslører fødder og en del af tarsen bag halen. Vinger er mørke med svagt lysere armsvingfjer, hvid rygkile, der når op til nakken, og hvid hale med smalle, mørke tværbånd. Flyver hurtigere end hvidklire.
I flugt høres et lyst kiu, ofte gentaget som kiup-kiup-kiup.

Findested på Fanø

Ses på træk ved laguner, strandenge og søer med mudderflader.

Hvornår på Fanø

Er set ved Sønderho 4. juli 1994.

Naturhistorie

Vader ofte i vand til bugen. Fouragerer elegant og kvikt, kan skumme overfladen for fødeemner.