Hjejle er en almindelig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Hjejlen er en kompakt, kortbenet middelstor vadefugl, der tit ses i store, tætte flokke på marker. Optræder tit sammen med viber og hættemåger, men overses let, da den i høj grad falder sammen med omgivelserne. Lidt mindre end Strandhjejle. Rundt hoved, kort hals, stort, sort øje og kort næb giver tillidsvækkende udtryk. Har i sommerdragt en broget overside i sort, hvidt og gulbrunt. Desuden er ansigt, hals og underside sort, omkranset af et hvidt bånd, som starter ved øjenbrynet og fortsætter langs siden af både hals og krop. På stående fugle flugter vingerne med halen. Benene er ofte lyse. Han sortere end hun.
I vinterdragt bliver undersiden lysere end oversiden og fuglen virker grågul på afstand. Bug og undergump er hvide, brystet mørkere gråt og rygsidens gule pletter mindre end i sommerdragt. Ansigtstegningen bliver mere diffus med en mørk plet bagest på kinden.
Ungfuglen ligner adult i vinterdragt, men kendes bl.a. på de bredere, gule fjerrande på oversiden, som gør denne mere broget.
I flugten ses de hvide armhuler samt normalt et noget utydeligt hvidt vingebånd, som er mest markant på basis af håndsvingfjer overgump og tværstribet hale adskiller sig ikke fra ryggen. Vinger lange og spidse og flugten hurtig med rolige vingeslag.
Stemmen er et karakteristisk, blødt, sørgmodigt fløjt, som falder lidt i tonehøjde og styrke til slut.

Findested på Fanø

Ses på marker og strandenge, på nordspidsen og Halen og på trækket især langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Kan ses året rundt, men er mest almindelig fra marts til november.

Naturhistorie

Arten yngler første gang 1 år gammel og lever tit i livslangt ægteskab. Lever af smådyr, oftest biller og regnorme, som samles på jorden eller trækkes frem fra en dybde på 1-2 cm.
Den længstlevende af de danskmærkede danske hjejler blev mere end 10 år og 7 måneder. Fuglen blev ringmærket som voksen på Amager og skudt i Rusland. Europarekorden er en hollandsk-mærket fugl, som blev over 12 år og 1 måned gammel.
Hjejlen var tidligere karakterfugl på de vidtstrakte heder i Jylland og flere steder på øerne. Med opdyrkning af heden forsvandt artens muligheder stort set for at klare sig som ynglefugl i Danmark. I dag yngler 6-10 par stadig på 3-4 lokaliteter i den nordvestlige del af Jylland. Hjejlen yngler på den tørre hede, hvor der ingen træer eller større vedplanter er.

Kulturhistorie

Brokfuglen sidder enlig på sin tue og gentager halve dage sine langtrukne, tungsindige fløjtetoner. – Fjernt ude i heden lød hjejlens tungsindige fløjten (St. St. Blicher).

Se foto af ringmærket hjejle og læs teksten her:
“Fra i dag (2. april 2019) Fanøs stamgæst-Hjejle, ringmærket i Ammarnäs i Sverige som gammel han på reden 28. juni 2011. (Den er nu mindst 11 år gammel). Den står hvert forår og efterår i det samme område ved Søren Jessens Sand. Den har tidligere haft en geologger, som viste at den overvinter i Frankrig og Spanien.”

Video

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær