Kærløber er en sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Kærløber er næsten lige så stor som almindelig ryle, men med længere, kraftigere og bredere næb med lys basis og let dryppende spids. Gør typisk et kompakt, trægt indtryk. Benene er korte og mørke. Har i alle dragter en tydelig, hvid øjenbrynstribe der deler sig foran øjet og fortsætter som ekstra stribe på de mørkebrune issesider – den er dog svagere i vinterdragt. I sommerdragt mørkebrun med bekkasinstribet ryg, mørkplettet bryst og hvid bug. Har enkelte, mørke flankestriber. Sidst på sommeren er overside og bryst meget mørke af slid.
Vinterdragten (august/oktober-marts) ligner almindelig ryles, men har sommerdragtens hoved, hvidskællet, lysegrå overside og mørk kno.
Ungfuglen ligner adult, men er om efteråret klarere tegnet med finere bryststriber, ustribede flanker og ofte gulbrunt anstrøg på undersiden.
I flugt som en lille, mørk og langvinget almindelig ryle har kun svage, lyse vingebånd.

Findested på Fanø

Kærløberen er en sjælden trækgæst der optræder enkeltvis eller i småflokke, ofte sammen med andre vadere. Den opholder sig ved mudrede strande samt ved småsøer og vandhuller.

Hvornår på Fanø

Ses juli-september.

Naturhistorie

Kærløber lever af smådyr og frø, som den samler på overfladen under hurtig gang eller løb.
Den yngler ofte i små, løse kolonier med 2-4 par. Reden er en fordybning i en beskyttende tue. De 4 æg lægges fra primo juni og udruges af begge mager på 21-22 dage. Tilsyneladende forlader hunnen kuldet, inden ungerne er flyvefærdige.

Kordinater